Viện Doanh nhân Nhật Anh tổ chức đào tạo "Nghệ thuật giao tiếp ứng xử thông minh" -Cho Cty Vina Solar - Cty Pin năng lượng mặt trời

Giao tiếp ứng xử là một kỹ năng cơ bản và được sử dụng thường xuyên trong công việc và cuộc sống. Công ty Vina Solar tại KCN Vân Trung là một công ty lớn với quy mô gần 10.000 nhân sự. Viện Doanh nhân Nhật Anh là đơn vị đào tạo chuyên biệt cho các doanh nghiệp. Với chuyên đề này, Viện sẽ giúp các học viên hiểu, thực hành để hoàn thiện kỹ năng giao tiếp ứng xử thông minh, gắn kết nội bộ và thành công hơn.
Chương trình đã để lại nhiều kỷ niệm, tri thức tuyệt vời về kỹ năng giao tiếp ứng xử cho cán bộ công nhân viên, lãnh đạo cấp Trung trong công ty

Call : 0965 88 55 22