SỨ MỆNH, TẦM NHÌN VÀ CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI NHẬT ANH GROUP

 • SỨ MỆNH NHẬT ANH
Tuyên bố sứ mệnh Nhật Anh: Với niềm đam mê và khát khao thực hiện sứ mệnh cao cả, Nhật Anh đã được khai sinh trong bối cảnh hội nhập kinh tế - văn hóa toàn cầu. Nhật Anh  cam kết không ngừng đổi mới và sáng tạo để sẵn sàng nắm bắt những vận hội và xu hướng mới, đồng thời sẵn sàng đương đầu với những thách thức, khó khăn thăng trầm, sóng gió trong tương lai. Nhật Anh luôn luôn kiên định với sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của mình.
Tuyên bố sứ mệnh luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Nhật Anh và cũng là hình ảnh của Nhật Anh trong tâm trí tất cả các thành viên, đối tác, khách hàng, công chúng và cộng đồng.

Sứ mệnh của Nhật Anh: Tạo dựng một môi trường giáo dục hiện đại, thân thiện, tích cực cung cấp những kiến thức, kỹ năng cần thiết giúp con người khai sáng tiềm năng, khẳng định tài năng để sống hạnh phúc và thành đạt.
Kết nối tài năng, lan tỏa giá trị, góp phần kiến tạo một cộng đồng văn minh, hòa bình và phát triển.
 • TẦM NHÌN NHẬT ANH
Xây dựng phát triển thương hiệu Nhật Anh thành một thương hiệu Quốc gia mang tầm Quốc tế về Tổ hợp Giáo dục đào tạo và Truyền thông đa phương tiện chất lượng cao.
 • KHẨU HIỆU NHẬT ANH (Slogan): Đồng hành hội nhập.  
 • CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI NHẬT ANH
Những giá trị cốt lõi là lời cam kết của Nhật Anh đối với khách hàng, đối tác, các nhà đầu tư, với xã hội và với chính bản thân chúng tôi. Những giá trị này là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Nhật Anh để trở thành một doanh nghiệp kinh doanh sáng tạo vì con người.
“Tín – Tâm – Trí – Tốc – Nhân - Tinh
Khát vọng lớn – Đổi mới – Thích ứng – Hội nhập – Phát triển”
TÍN
Nhật Anh đặt chữ TÍN lên vị trí hàng đầu, lấy chữ TÍN làm vũ khí cạnh tranh và bảo vệ chữ TÍN như bảo vệ sinh mệnh, danh dự của chính mình.
Nhật Anh luôn cố gắng chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi, nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng và cao hơn các cam kết của mình với khách hàng, đối tác; đặc biệt là các cam kết về chất lượng sản phẩm – dịch vụ và tiến độ thực hiện.

TÂM
Nhật Anh đặt chữ TÂM là một trong những nền tảng quan trọng của việc kinh doanh. Chúng ta thượng tôn pháp luật và duy trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội ở tiêu chuẩn cao nhất.
Nhật Anh coi trọng khách hàng và luôn lấy khách hàng làm trung tâm, đặt lợi ích và mong muốn của khách hàng lên hàng đầu; nỗ lực mang đến cho khách hàng những sản phẩm – dịch vụ hoàn hảo nhất; coi sự hài lòng của khách hàng là thước đo thành công.
Nhật Anh chăm sóc khách hàng bằng sự tự nguyện; hiểu rõ sứ mệnh phục vụ và chỉ đảm nhận nhiệm vụ khi có đủ khả năng.

TRÍ
Nhật Anh coi sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển, nhằm tạo ra giá trị khác biệt và bản sắc riêng trong mỗi gói sản phẩm – dịch vụ.  
Nhật Anh đề cao tinh thần dám nghĩ dám làm; khuyến khích tìm tòi, ứng dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới vào quản lý, giảng dạy; luôn chủ động cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm – dịch vụ. 
Nhật Anh đề cao chủ trương về một “Doanh nghiệp học tập”, không ngại khó khăn để học, tự học và “vượt lên chính mình”. Học tập là một nhiệm vụ bắt buộc và suốt đời của mỗi con người Nhật Anh.

TỐC
Nhật Anh lấy “Tốc độ, hiệu quả trong từng hành động” làm tôn chỉ và lấy “Quyết định nhanh – Đầu tư nhanh – Triển khai nhanh – Bán hàng nhanh – Thay đổi và thích ứng nhanh…” làm giá trị bản sắc.
Nhật Anh đề cao khát vọng tiên phong và xác định “Vinh quang thuộc về người về đích đúng hẹn”. Nhật Anh coi trọng tốc độ nhưng luôn lấy câu “Không nhanh ẩu đoảng” để tự răn mình.

NHÂN
Nhật Anh mang trong mình một sứ mệnh Giáo dục cao cả và nhân văn.
Nhật Anh xây dựng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp, nhà đầu tư và xã hội bằng sự thiện chí, tình thân ái, tinh thần nhân văn.
Nhật Anh luôn coi trọng hiền tài, nhân sự như là tài sản quý giá nhất; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; thực hành các chính sách phúc lợi ưu việt, tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả CBNV.

TINH
Nhật Anh có mục tiêu là: Kết nối nhân tài, lan tỏa giá trị; Tập hợp những con người tinh hoa để làm nên những sản phẩm - dịch vụ tinh hoa; mọi thành viên được thụ hưởng cuộc sống tinh hoa và góp phần xây dựng một xã hội tinh hoa.
Nhật Anh mong muốn xây dựng một đội ngũ nhân sự tinh gọn, có đủ cả Đức và Tài, nơi mỗi thành viên đều là những nhân tố xuất sắc trong lĩnh vực công việc của mình.
Nhật Anh quan niệm: Hệ thống của mình phải giống như một người khỏe mạnh, săn chắc và không có mỡ dư thừa. Chúng ta “chiêu hiền đãi sĩ” và “đãi cát tìm vàng” mong tìm ra những người phù hợp, đặt đúng người vào đúng việc để phát huy hết khả năng nhưng cũng sẵn sàng sàng lọc những người không phù hợp.

Bằng tinh thần doanh nhân 4.0, tinh thần của những chiến binh quả cảm và sáng tạo, Nhật Anh luôn giữ chữ tín như giữ sinh mệnh, doanh dự của mình. Nhật Anh giữ cho tâm sáng tầm cao, trí tuệ khai sáng, tăng tốc để bứt phá. Nhật Anh lấy thực tiễn là tiêu chuẩn kiểm định chân lý, Nhật Anh trưởng thành qua những thách thức và thất bại. Tất cả chỉ là thử thách, không bao giờ là thất bại. Thích ứng nhanh và vượt qua khó khăn là sức mạnh cạnh tranh đưa Nhật Anh tiến bước. Sáng tạo là sức sống và tạo sự khác biệt. Sự tâm huyết, Tư duy hệ thống và tính nhân văn là sự kết nối tạo Ngôi nhà chung Nhật Anh – Khát vọng lớn, đổi mới, nhập nhập thích ứng nhanh để bứt phá phát triển vượt trội và chinh phục thế giới.
 • TRIẾT LÝ KINH DOANH NHÂN VĂN CỦA NHẬT ANH
Cũng giống như con người, chúng tôi cho rằng mỗi tổ chức đều cần có những giá trị cốt lõi của mình, đó chính là CHÌA KHÓA KINH DOANH THÀNH CÔNG. Tại Nhật Anh, mỗi quyết định của chúng tôi đều dựa trên những giá trị cốt lõi này:
 • Con người: Rất đơn giản, chúng tôi luôn quan niệm Công ty chính là con người. Tại Nhật Anh, chúng tôi tạo mọi cơ hội để tất cả mọi người có thể phát huy tối đa tài năng và năng lực của mình. Mỗi cá thể đều cần được tôn trọng.
 • Sự gắn kết: Nhật Anh mong muốn xây dựng công ty như một đại gia đình, nơi mọi người cảm thấy gắn kết với nhau và cùng hỗ trợ nhau phát triển giống như trong một gia đình.
 • Sự thay đổi: Trong nền kinh tế toàn cầu phát triển nhanh chóng như ngày nay, chúng tôi hiểu rằng sự thay đổi và các bước đột phá là cần thiết đối với mọi tổ chức nếu muốn tồn tại và phát triển. Chính vì thế Nhật Anh luôn chuẩn bị sẵn sàng với sự thay đổi bằng cách đặt ra những hướng nhìn cho tương lai, dự đoán những nhu cầu và đòi hỏi của thị trường mà mình đang phục vụ.
 • Tính toàn cầu: Mọi doanh nghiệp đều hiểu rằng khách hàng là tối quan trọng vì không có khách hàng sẽ không có bất kì doanh nghiệp nào có thể tồn tại và phát triển. Hiểu rõ điều này Nhật Anh luôn phấn đấu mang lại những giá trị tốt nhất cho khách hàng của mình. Được phục vụ khách hàng là niềm vinh hạnh của chúng tôi. Chúng tôi luôn hướng tới một môi trường hội nhập quốc tế mang tính toàn cầu.
 • Tính liêm chính: Chúng tôi luôn coi trọng đạo đức trong kinh doanh. Mọi hoạt động kinh doanh của công ty được định hướng bởi một kim chỉ nam đạo đức để đảm bảo tính công bằng, minh bạch và sự tôn trọng đối với tất cả những cổ đông của công ty.
 • Sự thịnh vượng: Một doanh nghiệp thực sự thành công là một doanh nghiệp có thể mang lại sự thịnh vượng và cơ hội cho tất cả mọi người. Nhật Anh  luôn phấn đấu và nỗ lực mang đến cho các đối tác của mình cơ hội đạt đến sự giàu có và thịnh vượng.
 
CHÚNG TÔI CAM KẾT ĐIỀU ĐÓ

Call : 0965 88 55 22